Veilingvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt bij opbod waarbij alle kavels aan de hoogstbiedende worden toegewezen.

Gekochte kavels kunnen na afloop van de veiling of t/m de daarop volgende week tegen kontante betaling in ontvangst worden genomen.  De aankoopprijs wordt verhoogd met 20% opgeld en met € 1,00 tafelgeld per kavel. De afrekening v.d. voor u verkochte kavels vindt plaats direct na afloop van de telefonische-naveiling dat is dan de 1e dinsdag nadat de telefonische-naveiling is gesloten. Over opgeld en tafelgeld wordt 21% B.T.W. berekend ( dus niet over het kavelgeld van de gekochte kavels)

Biedschema

De veiling geschiedt tot € 26,00 met een verhoging van €1.00, van 26 tot 50 € 2,00 van 50,00 tot € 150,00 met € 5,00, van 150,00 tot € 300,00 met € 20,00
Schriftelijke biedingen worden geaccepteerd terwijl bij ons bekende personen ook telefonisch hun orders kunnen doorgeven.
Voor deze biedingen geldt dat Uw bod tenminste de inzet moet overtreffen volgens het hierboven genoemde biedschema. Afwijkingen worden geweigerd.

Algemene Regels

Bij twijfel tussen meerdere bieders kan de veilinghouder het kavel opnieuw in veiling brengen.
De veilinghouder is bevoegd zonder opgaaf van redenen een uitgebracht bod te weigeren. In zodanig geval is de voorgaande bieder gehouden aan het door hem/haar uitgebrachte bod.
Gekochte kavels (hetzij in persoon dan wel schriftelijk)worden niet teruggenomen. Alle kavels worden zo zorgvuldig mogelijk omschreven en kunnen tijdens de kijkdagen worden bekeken.

Onverkochte Kavels

Onverkochte kavels zijn t/m de volgende woensdag alsnog te verkrijgen tegen de inzetprijs & kosten.
U kunt de dag na de veiling deze kavels verkrijgen door een bezoek aan ons bedrijf (van 09.00 tot 15.00 uur.) maar ook telefonische bestellingen zijn mogelijk.
Wij streven er naar om binnen enkele dagen na de veiling U schriftelijk een opgave te zenden van de niet verkochte kavels. Voor telefonische orders in deze z.g. na-veiling geldt: “Wie het eerst belt is koper”

Algemeen

Waar in de veilingkatalogus naar een kataloguswaarde wordt verwezen betreft het voor Nederland en “overzee” de laatste editie van de speciaalkatalogus van de N.V.P.H. en voor de overige landen (tenzij anders vermeld) de MICHEL-of de YVERT-katalogus.

Kwaliteitsaanduiding

XX=Postfris X=Ongebruikt (X)=Zonder gom gest.=Gestempeld L.P. =luchtpost