Koopopdracht

Met behulp van onderstaande formulier kunt u Veilinghuis “De Voorstraat” opdracht geven kavels voor u te kopen. Het is mogelijk meerdere kavels aan te kopen.
Ondergetekende verzoekt Veilinghuis “De Voorstraat” overeenkomstig de verkoopvoorwaarden, voor zijn/haar rekening te kopen de onderstaande kavels, zonodig tegen de aangegeven limieten+ Uw commissie en kosten.

Om de koopopdracht juist te laten verlopen dient u alle velden in te vullen!