Inzendvoorwaarden

Ingezonden kan worden alles op het gebied van Filatelie alsmede prentbriefkaarten, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes, speldjes, plaatjes albums en andere verzamelwaardige collectie’s.
Minimuminzet per kavel is € 5,00 Slechts na vooraf overleg met ons worden z.g. “Bod-kavels” geaccepteerd.

De kosten voor de inzender bedragen 20.5% van de opbrengst,
te verhogen met 21% B.T.W. berekend over de kosten.
Ingezonden kavels blijven-voor zover niet verkocht tot mimimaal de 1e dinsdag na sluiting van da na-veiling onder onze berustin i.v.m. de z.g. Telefonische-na-veiling.

De afrekening contant in de winkel van het veilinghuis vindt plaats,
vanaf dinsdagmorgen direct nadat maandagmiddag de telefonische-naveiling is gesloten.
Betaling via de bank laat wat langer op zich wachten en wel een paar weken langer i.v.m. met de verwerking van de kavels voor de volgende
veilingen.