Inzendvoorwaarden

Ingezonden kan worden alles op het gebied van Filatelie alsmede prentbriefkaarten, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes, speldjes, plaatjes albums en andere verzamelwaardige collectie’s.
Minimuminzet per kavel is € 5,00 Slechts na vooraf overleg met ons worden z.g. “Bod-kavels” geaccepteerd.

De kosten voor de inzender bedragen 18.5% van de opbrengst,
te verhogen met 21% B.T.W. berekend over de kosten.
Ingezonden kavels blijven-voor zover niet verkocht tot mimimaal de 1e dinsdag na sluiting van da na-veiling onder onze berustin i.v.m. de z.g. Telefonische-na-veiling.

De afrekening contant in de winkel van het veilinghuis vindt plaats,
vanaf dinsdagmorgen direct nadat maandagmiddag de telefonische-naveiling is gesloten.
Betaling via de bank laat wat langer op zich wachten en wel een paar weken langer i.v.m. met de verwerking van de kavels voor de volgende
veilingen.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief De Voorstraat

Krijg hier de laatste informatie

Wij houden rekening met uw privacy.